Styrelse

Senast uppdaterad söndag, 01 april 2018 19:42 Publicerad 01 april 2018

Styrelsen i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare (kassör) och minst tre och högst sju övriga ledamöter. Dessa väljs av årsmötet. Befattningshavare i övrigt utses av styrelsen bland dess egna medlemmar och i viss utsträckning även bland utom styrelsen stående personer.

Styrelse för verksamhetsåret 2017/18 valdes den 5 april. Den består av:

Ordförande: Lars Lundqvist — tillika vice webredaktör och ansvarig för sociala medier
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Dag Björklund — tillika klubbmästare, standarbärare, matrikelförare, arkivarie och webredaktör
Skattmästare: Tommy Reuterskiöld — tillika ämnes och kursansvarig samt gästboksansvarig
Övrig ledamot: Daniel Pubols                                                                           

Utom styrelsen: Martin Olsson — teknisk konsult

____

Magnus Berencreutz, som också valts till övrig ledamot den 5 april 2017, meddelade sin avgång ur styrelsen (med omedelbar verkan) den 27 februari 2018.