Styrelse

Senast uppdaterad onsdag, 17 maj 2017 07:52 Publicerad 17 maj 2017

Styrelsen i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare (kassör) och minst tre och högsta sju övriga ledamöter. Dessa väljs av årsmötet. Befattningshavare i övrigt utses av styrelsen bland dess egna medlemmar och i viss utsträckning även bland utom styrelsen stående personer.

Styrelse för verksamhetsåret 2017/18 valdes den 5 april. Den består av:

Ordförande: Lars Lundqvist — tillika vice webredaktör och ansvarig för sociala medier
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Dag Björklund — tillika klubbmästare, standarbärare, matrikelförare, arkivarie och webredaktör
Skattmästare: Tommy Reuterskiöld — tillika ämnes och kursansvarig samt gästboksansvarig
Övriga ledamöter: Magnus Berencreutz
                           Daniel Pubols                                                                            

Utom styrelsen: Martin Olsson — teknisk konsult