Sällskapets standar

Senast uppdaterad måndag, 07 oktober 2013 19:14 Publicerad 28 juli 2007
Sällskapet Emil Hildebrands Vänners standar utformades under 2001 av en särskild standarkommitté med stöd av en referensgrupp. Standaret framställdes sedan av textilkonstnärinnan Gunilla Heineman-Ljung. När förre Riksarkivarien Erik Norberg år 2002 hyllades vid 60-årsdagen med festskriften Av kärlek till arkiv prydde standaret bokens omslag. Erik Norberg är för övrigt hedersmedlem och sällskapets kanske främste ambassadör.

Standarets framsida pryds av två elefantansikten, blickande år två håll, framåt och bakåt. Detta är en variant av Janusansiktet, som blickar mot framtiden (höger) och mot det förgångna (vänster). Det är inte konstigt att Janusansiktet är en gammal symbol för arkiv. Janus var en italisk ljus- eller solgud. Han var skyddsgud för alla företags in- och utgångar och avbildades med två huvuden. Att ansiktet är ett elefantansikte förklaras av att elefanten symboliserar minnet. Arkivarierna är ju de som styr över vad världen minns.

Lagerkransen som är placerad på elefanternas huvuden är en segersymbol från det gamla Grekland, men standarkommitténs tankar gick snarare till lagerkransen som urgammal och än idag levande akademisk symbol. Än idag delas sådana kransar ut till dem som disputerar, och då den ingår i Stockholms universitets vapen tjänar lagerkransen även som symbolisk koppling till detta lärosäte. Mellan elefanternas snablar syns en arkivkartong i guld knuten med den klassiska arkivknuten. Arkivkartongen var redan tidigare en symbol för sällskapet.

Även färgerna har symboliska värden. Purpur valdes för att påvisa hildebrandarnas passionerade förhållande till sitt yrke. Purpur är bland annat martyriets, kärlekens och passionens färg. Guld valdes för att visa arkivens värde.

Texten på standarets framsida lyder "Culturam Hereditatis Jure Acceptam Gaudentes Custodiae Collegae". På baksidan står översättningen "kollegor vakta kulturarvet med glädje". Där finner vi också den inledande texten "Sällskapet Emil Hildebrands Vänner Stockholm" följt av standarkommitténs medlemmars initialer och referensgruppens initialer. Man kan således utläsa att kommittén bestod av Karin Arvidsson, Edward Blom, Gunilla Heineman-Ljung och Kristina Holzberg, medan referenserna var Ulrika Grönquist (styrelserepresentant och lika aktiv i arbetet som kommittén) och idébollarna Anders Sundqvist och Henrik Svensson. Textilkonstnärinnans namn står sist i klartext.

Sällskapets standarbärare är från 2009 styrelseledamoten Anna Zeuthen. Hon övertog uppgiften från Jaan Pannel som överlämnade standaret tillsammans med en egenhändigt ritad och konstruerad standarväska, som nu och framgent används för skydd och transport.

Här beskådas standarets fram- och baksida: