Ämnesråd

Senast uppdaterad söndag, 13 april 2014 07:56 Publicerad 27 april 2009

På Stockholms universitet har ett arkivvetenskapligt ämnesråd flera gånger verkat och som arbetar med att öka arkivstudenternas inflytande över sin utbildning, höja kvalitén på utbildningen samt fungera som en kommunikationsplattform mellan studenterna och historiska institutionen.

För närvarande finns det inget ämnesråd.