Sällskapets valberedning

Senast uppdaterad 17 maj 2017
Publicerad 17 maj 2017
Valberedningens uppgift är att föreslå en styrelse för årsmötet.

Den består av Lars-Erik Hansen (sammankallande), Malin Kullberg och Oscar Schad Elgstrand.

 

Styrelse

Senast uppdaterad 01 april 2018
Publicerad 01 april 2018

Styrelsen i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner består enligt stadgarna av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare (kassör) och minst tre och högst sju övriga ledamöter. Dessa väljs av årsmötet. Befattningshavare i övrigt utses av styrelsen bland dess egna medlemmar och i viss utsträckning även bland utom styrelsen stående personer.

Styrelse för verksamhetsåret 2017/18 valdes den 5 april. Den består av:

Ordförande: Lars Lundqvist — tillika vice webredaktör och ansvarig för sociala medier
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Dag Björklund — tillika klubbmästare, standarbärare, matrikelförare, arkivarie och webredaktör
Skattmästare: Tommy Reuterskiöld — tillika ämnes och kursansvarig samt gästboksansvarig
Övrig ledamot: Daniel Pubols                                                                           

Utom styrelsen: Martin Olsson — teknisk konsult

____

Magnus Berencreutz, som också valts till övrig ledamot den 5 april 2017, meddelade sin avgång ur styrelsen (med omedelbar verkan) den 27 februari 2018.

 

Revisorer

Senast uppdaterad 17 maj 2017
Publicerad 17 maj 2017

Revisorer är sedan årsmötet 5 april 2017 Jonas Dahlberg och Stefan Wagenius, med Ola Hammarlund som revisorssuppleant.

 

Kontakt

Senast uppdaterad 21 april 2015
Publicerad 28 juli 2007

Maila allmänna frågor till info [ ] sehv.se
Till samma adress kan du anmäla dig till vår maillista för fortlöpande information.

 

Välkommen till Sällskapet Emil Hildebrands vänner

Senast uppdaterad 19 januari 2016
Publicerad 28 juli 2007

Bli medlem

Har du studerat arkivvetenskap vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet eller Södertörns högskola eller har du andra meriter som berättigar till medlemskap? Det kostar endast 100 kr per år att vara medlem i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner. För detta får du bland annat god samvaro vid tisdagspubar, inbjudan till vår- och höstfestligheter och andra arrangemang och den stolta känsla det innebär att finansiera denna hemsida. Medlemstidningen DFL ligger för närvarande på is. Inga nummer har utkommit under 2014 eller 2015.

Läs mer: Välkommen till Sällskapet Emil Hildebrands vänner
 

Ämnesråd

Senast uppdaterad 13 april 2014
Publicerad 27 april 2009

På Stockholms universitet har ett arkivvetenskapligt ämnesråd flera gånger verkat och som arbetar med att öka arkivstudenternas inflytande över sin utbildning, höja kvalitén på utbildningen samt fungera som en kommunikationsplattform mellan studenterna och historiska institutionen.

Läs mer: Ämnesråd
 

Sällskapets arkiv

Senast uppdaterad 07 oktober 2013
Publicerad 28 juli 2007
I ca en hyllmeter arkivboxar ligger sällskapets 18-åriga historia samlad. Från starten 1992 med det allra första protokollet från Limmerick den 29 okt 1992 till dagens handlingar. Handlingarna visar ett sällskap som har utvecklats till något imponerande och som är en viktig del av yrkesidentiteten för stockholmsarkivarier, men som också gjort sig ett namn hos andra arkivarier runt om i Sverige.
Läs mer: Sällskapets arkiv
 

Sällskapets standar

Senast uppdaterad 07 oktober 2013
Publicerad 28 juli 2007
Sällskapet Emil Hildebrands Vänners standar utformades under 2001 av en särskild standarkommitté med stöd av en referensgrupp. Standaret framställdes sedan av textilkonstnärinnan Gunilla Heineman-Ljung. När förre Riksarkivarien Erik Norberg år 2002 hyllades vid 60-årsdagen med festskriften Av kärlek till arkiv prydde standaret bokens omslag. Erik Norberg är för övrigt hedersmedlem och sällskapets kanske främste ambassadör.
Läs mer: Sällskapets standar