Granskning av arkivvetenskapen

Senast uppdaterad måndag, 11 november 2013 16:48 Publicerad 22 juli 2009

Högskoleverket har granskat den arkivvetenskapliga utbildningen i Sverige. Ett beslut från 2009 om ifrågasättande av examensrätter berör sju olika utbildningsområden, bland dessa finns arkivvetenskapen och utbildningarna i Stockholm, Uppsala och Göteborg som tas upp i detta dokument: Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABM-området