Arkivvetenskapliga ämnesrådet

Senast uppdaterad måndag, 11 november 2013 16:48 Publicerad 28 april 2009
Du vet väl att det finns ett ämnesråd för dig som läser arkivvetenskap på Stockholms universitet!
 
På Stockholms universitet finns ett arkivvetenskapligt ämnesråd som arbetar med att öka arkivstudenternas inflytande över sin utbildning, höja kvalitén på utbildningen samt fungera som en kommunikationsplattform mellan studenterna och historiska institutionen. 

Läsåret 2009-2010 representeras studenterna av ett ämnesråd med Tove Peterzén som ordförande.

Ämnesrådet nås via e-post: arkivvetenskap [ ] yahoo.se