Studiebesöken är här igen!

Senast uppdaterad tisdag, 08 oktober 2013 07:18 Publicerad 28 september 2011

Under verksamhetsåret 2011 har föreningen återupptagit de efterfrågade studiebesöken. Den förra omgången fick sällskapet till exempel möjligheten att se Riksarkivets gamla byggnad på Riddarholmen, som uppfördes åren 1887-1890.

Den eminenta guiden Bodil Ulate-Segura berättade om hur det var att arbeta på arkivmyndighen några årtionden tillbaka. Att som kvinna verka på denna mansdominerade arbetsplats var inte alldeles enkelt alla gånger.

Bodil kunde berätta flera intressanta minnen från tiden i gamla Riksarkivets byggnad. Ett av dessa minnen var då man under 1950-talet skaffade en dammsugare till arkivet. Syftet var att man skulle dammsuga arkivvolymerna och eftersom det var en maskin så var det en syssla för en man resonerade de dåtida ansvarig. I detta fall föll lotten på vaktmästaren. Det fördes listor och statistik över hur många volymer och hyllmeter som vaktmästaren dammsög med den nya maskinen. Oklart idag var dessa listor finns idag. Likaså berättade Bodil om då man skulle ringa var hänvisad till en välisolerad telefonhytt. Man hade då valet att antingen ha dörren öppen och få in syre men med resultatet att alla kunde höra samtalet. Eller så kunde man stänga dörren och prata tills syret tog slut och man trillade ut omtöcknad av syrebrist.

Byggnaden som präglas av dekorativa gjutjärnskonstruktioner och målningar var både vacker och spännande. Inte minst med den så omtalade bokstörten som installerades under andra världskriget för att i händelse av ofred och brand snabbt skulle kunna få ut arkivhandlingarna.   Värt att nämna är också den mystiska bläckfläck ett bord som ingen mindre än Emil Hildebrand sägs ha åstadkommit, under arbetet med det berömda arkivschemat.

Våren 2011 besökte vi Nordiska museets arkiv, i garnisonen på Östermalm. Där har arkivmaterialet och de många samlingarna en mycket stor spännvidd av olika ämnesområden. Från det första föremålet i grundaren Arthur Hazelius stora museisamling, frågelistmaterial om allt möjligt, skrönor som Bengt af Klintbergs ”Råttan i pizzan”, till originaltexter av August Strindberg. Christian Richette som höll i visningen började med att redogöra för museets arkivverksamhet och vad Nordiska museets arkiv består av för sorts handlingar. Sedan fick gruppen träda in i arkivlokalerna under tiden som han livligt berättade historier om det material som visades.

Hösten 2011 anordnar föreningen ett studiebesök på Centrum för Näringslivshistoria, CfN. Info under Aktuellt.

Så passa på att ta del av de aktiviteter som sker framöver! Och självklart vill vi gärna få förslag på nya intressanta studiebesök eller andra aktiviteter som just du skulle vilja göra.