Välkommen till Sällskapet Emil Hildebrands vänner

Senast uppdaterad tisdag, 19 januari 2016 20:11 Publicerad 28 juli 2007

Bli medlem

Har du studerat arkivvetenskap vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Mittuniversitetet eller Södertörns högskola eller har du andra meriter som berättigar till medlemskap? Det kostar endast 100 kr per år att vara medlem i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner. För detta får du bland annat god samvaro vid tisdagspubar, inbjudan till vår- och höstfestligheter och andra arrangemang och den stolta känsla det innebär att finansiera denna hemsida. Medlemstidningen DFL ligger för närvarande på is. Inga nummer har utkommit under 2014 eller 2015.

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner är en politiskt och religiöst obunden ämnes-och alumniförening vid Stockholms universitet, Uppsala universitet. Mittuniversitetet samt Södertörns högskola. Sällskapets främsta syfte är att främja de sociala kontakterna mellan såväl arkivariestudenter som yrkesverksamma arkivarier i Stockholms län samt för dess medlemmar utgöra ett forum där de i kamratlig och kollegial anda på ett otvunget och förutsättningslöst sätt kan dryfta arkivistiska frågeställningar. Sällskapet syftar även till en höjning av kompetensnvån bland sina medlemmar, en utveckling av den arkivvetenskapliga utbildningen vid Stockholms universitet samt en höjning av arkivarieyrkets status i samhället.

Som medlem antas alla som studerar eller har studerat arkivvetenskap vid Stockholms universitet. Om du har studerar eller har studerat arkivvetenskap vid Uppsala universitet, Mittuniversitetet i Härnösand eller Södertörns högskola kan ansöka om medlemskap. Person, yrkesverksam som arkivarie i Stockholms län med akademisk arkivutbildning från annan ort, kan bli medlem efter beslut av styrelsen. Sökande ska vara rekommenderad av annan medlem samt deltaga i minst ett av sällskapets arrangemang innan medlemskap kan erhållas. Även person med annan utbildning än arkivariens som har professionell anknytning till arkivvärlden och som kan bedömas vara viktig för föreningens verksamhet kan, efter särskild utredning av styrelsen, av årsmötet inväljas som medlem.

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner grundades 1992 av dåvarande arkivariekursen. Idag har sällskapet omkring 250 medlemmar. Sedan 1995 ger sällskapet också ut medlemstidningen Den lille fascikeln med f.n. 1-2 nummer per år.

Postgirokonto: 514460-5
Medlemsavgift: 100 kr/år


Observera att medlemskap är gratis för den arkivariestuderande, för det/de år hen läser arkivvetenskap.

Glöm inte att anmäla adressändring till sällskapet om du flyttar, till info[]sehv.se På så sätt går du inte miste om något utskick och du hjälper till att hålla matrikeln aktuell.