Term DefinitionTags
Cookies En cookie är en textsträng som skapas vid besök på en webbsida. Textstr&aum...
Datainspektionen Statlig myndighet som bland annat har till uppgift att övervaka att datalagen och numera ock...
Diarieföringssystem I stort sett alla myndigheter och kommuner använder sig idag av datasystem vid diariefö...
Digital bildhantering Digital bildhantering innebär att handlingar scannas in och sparas som en bild på n&ar...
Digitala signaturer Digitala signaturer identifierar personer över Internet och säkerställer äkthe...
Dokumenthanteringssystem På marknaden finns idag en uppsjö av system för elektronisk dokumenthantering. ...
DTD DTD kommer man i kontakt med i samband med XMLoch SGML. DTD står för Document Type D...
E Huvudavdelning i Allmänna arkivschemat, avseende inkomna handlingar. Här läggs o...
Elektroniska signaturer Elektroniska signaturer identifierar personer över Internet och säkerställer &au...
Enskilda arkiv Benämning på arkiv som inte lyder under det offentliga....
Etiketter Arkivkartongerna i ett arkiv skall vara etiketterade. Självhäftande etiketter går...
F Huvudavdelning i Allmänna arkivschemat, avseende handlingar ordande efter ämne....
Förteckningsplan Plan enligt vilken förteckningarna över en grupp av likartade arkiv skall upprätta...
G Huvudavdelning i Allmänna arkivschemat, avseende räkenskapsmaterial....
Gallra Förstöra handlingar eller uppgifter i handlingar....
Gallringsfrist Den tid som skall passera, innan gallringen får verkställas....
Gallringsplan Förteckning över när gallringen skall verkställas. ...
Gem Ett icke arkivvänligt föremål, som bör avlägsnas från arkivalierna...
H Tidigare huvudavdelning i Allmänna arkivschemat, avseende statistik. Ingår inte i nuva...
Hildebrand, Emil Riksarkivarie och den store reformatorn inom svensk arkivvård. Införde 1900 regler om ...