Ängrar
Definition:
Vid sidan av brand, brandkår, nederbörd, stöld och flytt en av arkivens värsta fiender.