Arkivsamfundet
Definition:
Svenska arkivsamfundet har funnits sedan 1952, och har till uppgift att "väcka och vidmakthålla intresset för arkiv i offentlig och enskild ägo, att arbeta för den svenska arkivvårdens utveckling och att sprida kännedom om dess uppgifter och villkor". Medlemmarna kommer från olika sektorer av arkivvärlden. Samfundet anordnar seminarier och konferenser, samt ger ut tidskriften Arkiv, samhälle och forskning. För mer information se Arkivsamfundets hemsida.