Arkivpedagog
Definition:
Arkivpedagog är ett nytt och mycket ovanligt yrke i dagens Sverige. En arkivpedagog arbetar med att göra arkiven synliga och användbara för allmänheten, framförallt grupper som inte brukar komma i kontakt med arkiv. T ex kan man som en arkivpedagog i Skåne besöka skolor med en gammal resväska full av spännande handlingar, som eleverna sedan får använda i skolarbetet.