Arkivförteckningsprogram
Definition:

På marknaden finns idag tre olika system, Arkivverkets gamla Arkia (en ny version är på gång dock), Imagons system Klara och Visual Arkiv, som säljs av ADB-kontoret i Göteborg. Om dessa kan sägas att de två sistnämnda har många fler funktioner än Arkia. Alla tre systemen bygger på Allmänna arkivschemat. Hur den nya Arkis 2 kommer att bli återstår att se. På vissa arkiv väljer man att skriva sin arkivförteckning i Word, eller i hemsnickrade databaser.