Arkivens dag
Definition:
Sedan 1998 anordnas varje år en lördag i november Arkivens Dag runtom i landet. Det är ett sätt för arkiven att visa upp sig och förhoppningsvis dra till sig nya användargrupper. Man vill dels visa upp det svenska kulturarvet, dels visa det arbete som utförs för att säkerställa att kulturarvet kommer att finnas kvar. Många arkiv håller öppet hus, ordnar visningar, föredrag och utställningar, säljer böcker m m. Första året drog arrangemanget ca 35000 besökare runt om i landet.