Arkiv och Dokumentmässan
Definition:
Årligt återkommande konferens och mässa som hålls i Sollentunamässan. Huvudarrangörer är AAS och SIMA. På mässan finns framförallt utställare från olika IT-företag som erbjuder system för elektronisk dokumenthantering och diarieföring, men också t ex Riksarkivet, DIK och Dokumenthuset brukar ha en monter på mässan. I samband med mässan anordnas också en konferens med talare från både arkivvärlden och andra branscher.