ARAB
Definition:
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ligger centralt i Stockholm. Här finns både ett omfattande bibliotek samt drygt 5000 arkiv efter framförallt föreningar, fackföreningsrörelsen samt enskilda personer (t ex Olof Palmes arkiv). Arkivet har också en stor samling av fanor. ARAB arbetar också med service åt arbetarrörelsens organisationer (planering av dokumenthantering, ordna och förteckna arkiv m m). För mer information se ARAB:s hemsida.