CD-R
Definition:
Beteckningen står för Compact Disc - Recordable. Dessa skivor bränns i en CD-brännare. Skivorna är uppdelade i flera spår. Några saker att tänka på när man bränner CD-R med information som ska vara läsbar under en längre period är dels att skivorna ska brännas med låg hastighet (ju snabbare, desto sämre kvalitet), dels att använda guldskivor framför gröna skivor, samt sist men inte minst att alltid använda välkända märken. Det är också viktigt att ha en vibrationsfri miljö när man genomför bränningen. Om man vill läsa mer finns skriften "Lagra information på CD-R för framtiden", SP Rapport 1999:26. (SP = Statens Provnings- och forskningsinstitut).