Bokföringslagen/Bokföringsförordningen
Definition:

Den nya bokföringslagen (1999:1078) trädde i kraft 1 januari 2000. Den innehåller en viktig förändring för arkivarier. Den sk varannanlänksprincipen tas bort, vilket innebär att varannan länk i bokföringskedjan inte behöver vara i läsbar form (papper eller mikroskrift), utan får vara i "icke läsbar form", d v s på digitala medier. Däremot måste liksom tidigare årsbokslut och årsredovisning alltid vara i läsbar form. En ny bokföringsförordning för de statliga myndigheterna kom år 2000 (2000:606). Lagtexten hittar du genom vår länksida.