Bokbinderi
Definition:
Vissa myndigheter och kommuner binder fortfarande in styrelseprotokoll, diarier och andra viktigare handlingar. Se till att anlita en bokbindare som dels följer de gamla statliga reglerna om inbindning (KRFS 1981:2 ) och som kan garantera en säker förvaring (framförallt mot brand och stöld) under arbetet.