Back up
Definition:

Säkerhetskopiering av datalagrad information. Detta bör ske regelbundet, t ex varje natt, en gång i veckan eller en gång i månaden. Hur ofta beror på hur viktig informationen är, samt hur "statisk" informationen är. Back up kan inte användas för långtidslagring då den är plattforms- och programberoende.