ASL
Definition:

ASL står för Arkivregister Stockholms Län, och är en databas över arkivbestånd från hela Stockholms län. Både kommun-, landsting- och folkrörelsearkiv finns registrerade. ASL finns på CD-ROM och uppdateras regelbundet. Skivan kan beställas genom Stockholms stadsarkiv, som förvaltar registret tillsammans med bland annat Riksarkivet och ARAB.