Arkivverket
Definition:
Samlingsnamn för Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och SVAR.