AAS
Definition:
Arkivrådet AAS är en ideell förening för statligt anställda arkivarier och registratorer. De arbetar för att "främja administrativ utveckling, dokumentstyrning, diarieföring, arkivvård, arkivforskning och därmed angränsade frågor inom statlig verksamhet". Medlemskap ger tidningen Tema Arkiv fyra gånger om året samt inbjudningar till de arkivdagar, kurser och andra arrangemang som anordnas av AAS. För mer information se AAS hemsida www.arkivradet.org.