Term DefinitionTags
AASArkivrådet AAS är en ideell förening för statligt anställda arkivarier och registratorer. De ar...
Åldringsbeständigt Papper papper med förmåga att motstå åldrande....
Ängrar Vid sidan av brand, brandkår, nederbörd, stöld och flytt en av arkivens värst...
ARABArbetarrörelsens arkiv och bibliotek ligger centralt i Stockholm. Här finns både ett...
Arkiv och DokumentmässanÅrligt återkommande konferens och mässa som hålls i Sollentunamässan. Hu...
Arkiv, samhälle och forskningTidning som ges ut 2 gånger om året av Arkivsamfundet. Tidningen innehåller artikl...
Arkivens dagSedan 1998 anordnas varje år en lördag i november Arkivens Dag runtom i landet. Det ä...
Arkivförteckningsprogram På marknaden finns idag tre olika system, Arkivverkets gamla Arkia (en ny version är p&a...
Arkivpedagog Arkivpedagog är ett nytt och mycket ovanligt yrke i dagens Sverige. En arkivpedagog arbeta...
Arkivsamfundet Svenska arkivsamfundet har funnits sedan 1952, och har till uppgift att "väcka och vidma...
Arkivverket Samlingsnamn för Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och SVAR....
ASL ASL står för Arkivregister Stockholms Län, och är en databas över arkivbe...
Back up Säkerhetskopiering av datalagrad information. Detta bör ske regelbundet, t ex varje nat...
Bokbinderi Vissa myndigheter och kommuner binder fortfarande in styrelseprotokoll, diarier och andra viktigar...
Bokföringslagen/Bokföringsförordningen Den nya bokföringslagen (1999:1078) trädde i kraft 1 januari 2000. Den innehåller ...
Bokföringsnämnden BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden g...
CD-R Beteckningen står för Compact Disc - Recordable. Dessa skivor bränns i en CD-br...
CD-ROM Beteckningen står för Compact Disc - Read-Only-Memory. Detta är masstillverkade ski...
CD-RW Beteckningen står för Compact Disc - Rewritable (omskrivbara). Till skillnad från ...
CD-WORM Beteckningen står för Compact Disc - Write-Once-Read-Many. Denna skiva bränns en...