Hildebrands sång

Senast uppdaterad måndag, 07 oktober 2013 19:18 Publicerad 30 augusti 2012

Text: Rolf Vallerö   Melodi: Känner ni Fia Jansson

Proveniensprincipen, den rena och klara
Lär oss att vart arkiv som en enhet bevara
Uppsplittring av bestånden, det utgör en fara
Enheten och strukturen, dem ska vi försvara!

Aldrig med marodörerna vi oss förlika,
De som blott efter märkliga handlingar fika
Splittrarna av arkiven ska tvingas att vika,
Proveniensprinciperna vi aldrig ska svika!