Gallringsvisa

Senast uppdaterad måndag, 07 oktober 2013 19:18 Publicerad 30 augusti 2012

Text: Rolf Vallerö  Melodi: En sockerbagare...

En arkivarie här bor i staden
Han arkiverar mest hela dagen
Han ordnar stort och han ordnar smått
och sedan gallrar han allting bort.
Och i förteckningen det är givet
står allt det gallrade väl beskrivet.
Där kan du se vad du ej får se
Tack vare vår arkivarie.