Dryckessång om det digitala

Senast uppdaterad måndag, 07 oktober 2013 19:18 Publicerad 30 augusti 2012

Text: Stefan Högberg  Melodi: "Vintern rasat"

Förr i världen spara man på papper
Nu för tiden samlar man på plast
CD, diskar, men man får va’ tapper –
plast blir gammal med förfärlig hast!

Knappt är skivan bränd så måste den kastas,
duger knappast som en frisbee en gång
Vi utav tristess rätt sällan belastas,
det blir konverteringshålligång!

Skål!