Arkivariens testamente

Senast uppdaterad måndag, 07 oktober 2013 19:18 Publicerad 30 augusti 2012

Text: Rolf Vallerö (vers 1), Ola Hammarlund (vers 2)  Melodi: She'll be comin' around the mountain

Du ska få min inre ordning när jag dör
Du ska få min inre ordning när jag dör
För när jag når himlens gräns
får jag en helt ny proveniens
Du ska få min inre ordning när jag dör

Du ska få mina gamla akter när jag dör
Du ska få mina gamla akter när jag dör
för däruppe hos Deus Pater
finns det inga byråkrater
Du ska få mina gamla akter när jag dör.