Allmänna arkivschemats skål

Senast uppdaterad måndag, 07 oktober 2013 19:18 Publicerad 30 augusti 2012

Text: Stefan Högberg  Melodi: Kungssången

År nittonhundratre det va’, då Hildebrand slog till och sa
”Viss ordning vore allt bra!”
Hans schema blev en riktig träff, fast allting hamnar under F
har det satt spår i relief – vi dricker schemats skål!